آخرین اخبار

باند کشي با فشار زیاد - 7/5cm

 کاربردهانگهداری و محافظ در پیچ خوردگی، کوفتگی و ضرب دیدگی 

وزن محصول: 34 گرم

ابعاد محصول (سانتی متر): 6*8.5 

 تعداد در کارتن: 400 رول  

آمار سایت
 • بازدیدکنندگان امروز

  2
  5
 • بازدیدکنندگان دیروز

  7
  0
 • بازدیدکنندگان ماه

  4
  7
  8
  6
  2
 • کل بازدیدکنندگان

  6
  2
  3
  9
  7
  2
  9
  5
  0