آخرین اخبار

باند پانسمان کنار بافته

جهت نگهداری پانسمان ، که به خوبی شکل اعضای بدن
را گرفته و اجازه حرکت آزاد
به آن ها را نمی دهد.

آمار سایت
 • بازدیدکنندگان امروز

  6
  1
 • بازدیدکنندگان دیروز

  1
  0
  6
 • بازدیدکنندگان ماه

  4
  8
  7
  9
  8
 • کل بازدیدکنندگان

  6
  2
  4
  0
  4
  0
  9
  5
  4