آخرین اخبار

سفارش آنلاین

 
 
*  
 
*  
 
 
کد کالانام محصولتعداد در کارتنتعداد کارتنتعداد درخواستی
120401 پنبه 100 گرمی 50
110703 گاز طبی 16 لا ساده 20
110705 گاز طبی 16لا نخدار 20
110701 گاز طبی 8 لا ساده 24
110704 گاز طبی 8 لا نخدار 24
110803 لانگ گاز طبی 40 * 50 40
110601 گاز استريل طبی 10* 10 27
110605 گاز استریل وازلينه تک پدي 200
110303 باند پانسمان کناربافته 7.5 *270 132
110405 باند ساده زخم بندی 20*300 28
110203 باند کشي با فشار زیاد - 7/5cm 400
110209 باند کشي کرپ با فشار ضعیف10cm 250
110305 باند کناربافته سوختگي -10cm 400
110607 گاز استریل وازلينه قوطي 36 عددي 100
110302 باند پانسمان کناربافته 10 *270 100
110401 باند ساده زخم بندی 15*300 56
110202 باند کشي با فشار زیاد -10cm 300
110208 باند کشي کرپ با فشار ضعیف15cm 180
110306 باند کناربافته سوختگي -15cm 250
110606 گاز استریل وازلينه قوطي 10 عددي 200
110301 باند پانسمان کناربافته 15 *270 62
110402 باند ساده زخم بندی 10*300 56
110201 باند کشي با فشار زیاد -15cm 200
110406 باند ساده زخم بندی 7*300 56
110415 باند ساده زخم بندی 5*300 56
110403 باند ساده زخم بندی 15*200 64
110407 باند ساده زخم بندی 10*200 64
110426 باند ساده زخم بندی 7*200 64
110418 باند ساده زخم بندی 5*200 64

آمار سایت
 • بازدیدکنندگان امروز

  4
  2
 • بازدیدکنندگان دیروز

  1
  0
  6
 • بازدیدکنندگان ماه

  7
  1
  6
 • کل بازدیدکنندگان

  6
  2
  5
  3
  7
  3
  7
  6
  1